GreenexOil Madeni Yağlar

Soru 1 : Viskozite nedir , viskozite sayıları ne anlama gelir ?

Viskozite, yağların akmaya karşı gösterdiği direnç olup akışkanların en önemli özelliklerinden biridir. Endüstriyel ürünler için 40 °C’de, otomotiv yağları için 100 °C’de viskozite ölçümü yapılır. Birimi mm²/s veya cSt dir.

Viskozite sayıları, yağların akışkanlığını belirten değerlerdir. Bu sayılar küçüldükçe yağların akışkanlıkları artmaktadır.

Soru 2 : Motor yağlarını sınıflandırılmasında kullanılan harfler ne anlama gelmektedir ?

Motor yağları sınıflandırılırken kullanılan birinci rakam, yağın soğuk olduğu şartlardaki akışkanlığını gösterir ve W (Winter – Kış) harfi ile biter. İkinci rakam ise yağın çalışma sıcaklığındaki (yani yüksek sıcaklıklıktaki) akışkanlığı belirten değerdir.

Örneğin; 5W-30 motor yağı, motor ilk çalıştırılırken 10W-30 motor yağına göre daha kolay akarken motor çalışma sıcaklığında ise 10W-30 motor yağı, 10W-40 motor yağına göre daha kolay akmaktadır.

Soru 3 : Motor yağı neden koyulaşarak kirli gibi gözükür ?

Motor yağının içerisindeki anti-oksidan, aşınma önleyici ve deterjan katkı maddeleri, motorda oluşan kurum parçalarını dağıtarak bünyesine alır, metal yüzeylere yapışmasını engeller ve karbon birikintilerini temizler. Bundan dolayı motor yağı koyulaşarak kirli gözükmektedir

Soru 4 : Sentetik yağlar mineral yağlardan nasıl farklıdır ?

Mineral yağlar, doğrudan ham petrolün rafinasyonu sonucu elde edilirken sentetik yağlar ise, rafine ve damıtma işlemlerinden sonra kimyasal reaksiyon sonucu elde edilmektedir.

Sentetik yağlar, mineral yağlardan daha saf ve kaliteli olup özel molekülleri sayesinde yüksek sıcaklıklarda daha yüksek koruma ve performans düzeyi sağlamaktadır. Düşük sıcaklıklarda daha kolay akıcılık ve pompalanabilme, aşırı basınç altında daha kararlı film mukavemeti oluşturma ve zor çalışma koşullarında daha uzun değişim aralığı sağlamaktadır.